Giỏ hàng của bạn
Quy định và hình thức thanh toán
Quy định và hình thức thanh toán
Công ty TNHH Balo Túi Xách (gọi tắt Balo Túi Xách) chỉ thực hiện đơn hàng khi bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin người mua, đơn vị đặt mua; với những đơn hàng giá trị cao, bạn cần đặt cọc trước 70% giá trị đơn hàng; 30% còn lại được thanh toán khi bạn lấy hàng. Khi đã thanh toán toàn bộ giá trị đơn...